Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Želetava a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Dačice,
Antonínská 16, 380 01 Dačice 

Příslušný úsekový technik na území katastru:
Ing. Libor Přívětivý
Tel.: 384 420 204
E-mail: privetivy@pmo.cz


Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
Tel.: 541 211 737

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Želetava, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Želetavka
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-012, 4-14-02-010
ID toku: 10100055

 

Vodní tok Brtnice
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-060
ID toku: 10100156

 

Vodní tok Žlaby
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-03-014
ID toku: 10203347

 

Vodní tok Podhorský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-03-011
ID toku: 10194688

 

Vodní tok Šašovický p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-014
ID toku: 10189607

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-012
ID toku: 10207602

 

Vodní tok Jindřichovický p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-012
ID toku: 10203010

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-010
ID toku: 10197593

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Detašované pracoviště Třebíč, Hálkova 4, 674 01 Třebíč

Příslušný správce VT na území katastru:
Ing. Petra Dostálová
Tel.: 724 614 030, mob: 956 952 242
E-mail: petra.dostalova@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Želetava, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bítovanský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-011
ID toku: 10203426

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-011
ID toku: 10202961

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-010
ID toku: 10189094

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-02-011
ID toku: 10200114

 

Vodní tok LP Rokytky
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-03-010
ID toku: 10207336