Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

nám. Míru 1, 675 26 Želetava
Tel.: 568 455 100
E-mail: info@obeczeletava.cz
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice 2
Vedoucí oddělení: RNDr. Tibor Andrejkovič

Tel: 568 408 311
Pohotovostní mobil: 720 510 605

E-mail: tandrejkovic@mbudejovice.cz
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Vedoucí oddělení: Mgr. Mikyna Jaroslav
Tel.: 564 602 267, 724 650 117
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra