Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Telefon (veřejný)
Radek Valušek Rybí 178 725 410 412
Aleš Purmenský Rybí 45 --

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Místo sledování Telefon
Jiří Paták Rybí 321 dolní konec u Hanzelků, č. p. 72
Josef Kudělka Rybí 312 u Fojtství – křižovatka Závišice
Josef Šimíček Rybí 313 Klimbach u Ovčáčika
Josef Marek Rybí 296 Rybský potok u Kamasů
Emil Urban Rybí 17 Rybský potok pod restaurací Beseda

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
provazy, háky, lana, krumpáče, lopaty, žebříky, písek, přikrývky apod.  Obec Rybí  Rybí 380 Radek Valušek

556 760 181,
725 410 412 

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Rybí

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Kapacita ubyt./strav
Mateřská škola Rybí 318  Eva Kelnarová  50/50
Základní škola Rybí 110 Jarmila Šimíčková 50/50
Kulturní dům - beseda Rybí 127 Jaroslava Honešová 50/50
Hospůdka U Milana Rybí 347 Milan Purmenský 50/50

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Prodejna Hruška Rybí 107 Dagmar Střelcová 606 676 987


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
SmVaK Ostrava, a.s. - oblast Nový Jičín Suvorovova 583, 742 42
Šenov u Nového Jičína
-- 840 111 125