Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Rybí 380, 742 65 Rybí
Tel.: 556 760 181, 556 760 031
E-mail: obec@rybi.cz
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
Tel: 556 768 222
Fax: 556 768 289
E-mail: e-podatelna@novyjicin-town.cz

Vodoprávní úřad - Ing. Marek Blahuš
Tel: 556 768 202
E-mail: mblahus@novyjicin-town.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-mail: posta@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra