Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Rybí

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rybí a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území obce Rybí
Vodní toky na území obce Rybí

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Rybí je Rybský potok. Číslo hydrologického pořadí 2-01-01-109.  Rybský potok pramení západně od intravilánu obce Rybí v nadmořské výšce 449 m. n. m, Od pramene teče severním směrem, prochází intravilánem obce ve směru na Závišice. Do území obce Závišice vstupuje ze západu a vlévá se zleva do vodního toku Sedlnice v ř. km 14,07. Významné přítoky jsou PP Rybského p. v ř. km 1,75 - Klimbach (IDVT 10212510, ČHP 2-01-01-109) a bezejmenný tok v ř. km 2,38 (IDVT 10215361, ČHP 2-01-01-109). Poměrně malý průtok vody v těchto tocích je částečně ovlivněn podchycením pramenišť pro účely zásobování pitnou vodou v obci.

 

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Rybí

Přehled vodních nádrží na území obce Rybí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Rybí se nenacházejí žádná významná vodní díla.