Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Rybí a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava

Přímý výkon správy toku:
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice
tel.: 556 723 607

Příslušný správce VT:
Vladimír Putala
tel.: 556 723 606
e-mail: skotnice.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Rybí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok ČHP IDVT Správcovství ř. km
Rakovec 2-01-01-075 10209389 0,00 - 3,97
Rybský potok 2-01-01-109 10211109 0,00 - 3,66
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-075 10210653 0,00 - 1,06
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-109 10215361 0,00 - 1,05

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště:
Pracoviště Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek 
 
Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Josef Havrlant
tel.: 956 951 215
e-mail: havrlant.ost51@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Rybí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku ČHP IDVT Správcovství ř. km
Libotínský potok 2-01-01-109 10209944 0,00 - 3,53
PP Rybský v km 1,75 2-01-01-109 10212510 0,00 - 2,03
PP Libotínského p. 2-01-01-109 10211098 0,00 - 2,00
LP Pstružího p. 2-01-01-069 10216471 0,00 - 1,16
LP Libotínského p. 2-01-01-109 10217415 0,00 - 1,00
LP Libotínského p. 2-01-01-109 10215260 0,00 - 0,70
PP Libotínského p. 2-01-01-109 10215326 0,00 - 0,67
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-109 10215429 0,00 - 0,61
LP Libotínského p. 2-01-01-109 10212333 0,00 - 0,59
LP Libotínského p. 2-01-01-109 10213011 0,00 - 0,55

 

  • Vodní toky ve správě Ministerstva obrany ČR
Název vodního toku ČHP IDVT Správcovství ř. km
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-105 10212588 0,00 - 2,03
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-105 10217312 0,00 - 0,65
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-105 10208792 0,00 - 0,57