Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Jihlava.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Velký Beranov.

Osoby na území obce Velký Beranov budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V roce 1998 povodeň v místní části Bradlo zničila 200 metrů silnice. V roce 2012 zasáhly m. č. Bradlo přívalové deště spojené se silnou bouřkou a byla opět zničena jediná přístupová cesta k domům na západní straně obce. Při dalších povodních může dojít k omezení dopravy. Objízdnou trasu určí operativně předseda povodňové komise v součinnosti s Policií ČR. »
Dopravní omezení na území obce Velký Beranov
Objízdné trasy na území obce Velký Beranov

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.