Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Velký Beranov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:

Provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava 
Vedoucí provozu: Jindřich Kult
Tel.: 567 302 286
E-mail: provozjihlava@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Velký Beranov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Jihlava 10100008 4-16-01-0490-0-00, 4-16-01-0510-0-00
Loudilka 10195252 4-16-01-0540-0-00
bezejmenný tok 10208611 4-16-01-0510-0-00
bezejmenný tok 10190457 4-16-01-0490-0-00
bezejmenný tok 10188057 4-16-01-0540-0-00
bezejmenný tok 10205812 4-16-01-0490-0-00
bezejmenný tok 10198055 4-16-01-0540-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:

OŘ Vysočina, Lidická kolonie 39, 586 01 Jihlava
Tel.: 956 918 111
E-mail: or943@lesycr.cz

Správce toků na území obce:
Dočkal Filip
Tel.: 956 943 361,725 257 847
E-mail: filip.dockal@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Velký Beranov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
LP Henčovského potoka 10186844 4-16-01-0490-0-00
Henčovský p. 10200822 4-16-01-0490-0-00
LP LP Henčovského potoka 10197820 4-16-01-0490-0-00

 

  • Vodní tok bez určeného správce

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10187049 4-16-01-0490-0-00
bezejmenný tok 10189585 4-16-01-0540-0-00