Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Velký Beranov 58, 588 21 Velký Beranov
Tel.: 567 218 828
E-mail: obec@velkyberanov.cz
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Tel.:
 565 591 111

E-mail: epodatelna@jihlava-city.cz

Odbor životního prostředí
vedoucí odboru - Ing. Katarína Ruschková
Tel.: 565 593 300, 739 342 424
E-mail: zivotni.prostredi@jihlava-city.cz, katarina.ruschkova@jihlava-city.cz

Oddělení vodního hospodářství
vedoucí oddělení - Ing. et Ing. Jana Dohnalová

Tel: 565 593 320, 734 392 806
E-mail: 
jana.dohnalova@jihlava-city.cz

 

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111, 564 602 100
E-mail: posta@kr-vysocina.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Seifertova 1876/24, 586 01 Jihlava
vedoucí odboru - Ing. Eva Horná
Tel.: 564 602 512, 724 650 250
E-mail: horna.e@kr-vysocina.cz

Oddělení vodního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
vedoucí oddělení - Mgr. Jaroslav Mikyna
Tel.: 564 602 267, 724 650 117
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra