Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Velký Beranov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Velký Beranov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní tok Jihlava je řeka pramenící nedaleko obce Jihlávka v Jihlavských vrších v srdci Českomoravské vrchoviny ve výšce 667 m n. m. Řeka teče severovýchodním směrem a u města Jihlava mění směr a teče na jihovýchod, kde se vlévá do Novomlýnských nádrží. Celková plocha povodí  3 117 km2 a délka toku činí 184,5 km. Větším přítokem Jihlavy na střední toku je Brtnice a největšími přítoky na dolním toku jsou Oslava a Rokytná. Na řece se nachází významné vodní nádrže Dalešice a Mohelno, na kterých se nachází stejnojmenná přečerpávací elektrárna. Řeka Jihlava protéká městy Jihlava, Třebíč nebo Pohořelice.

Jihlava je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Jihlava

Místo profiluř. kmQ5 (cm)Q20 (cm)Q100 (cm)
Hlásný profil kat. A Dvorce, Jihlava 150,64 120 160 210
Hlásný profil kat. C Velký Beranov - Bradlo 0,38 40 60 90
Hlásný profil kat. C Malý Beranov – lávka pro pěší
(měřeno od vrchu pilíře k spodní straně značky)
132,18 137 200 250

Vodní toky na území obce Velký Beranov


Základní údaje o vodních dílech na území obce Velký Beranov

Přehled vodních nádrží na území obce Velký Beranov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Velký Beranov se nenachází vodní dílo I. - III. kategorie. Na katastru obce se nachází několik rybníků. Největší z nich se nachází v extravilánu částí Velký Beranov a Nové Domky. V intravilánu části Velký Beranov pak nalezneme malou vodní nádrž a v intravilánu částí Bradlo a Jeclov se nachází několik malých rybníků. Vodní nádrže neovlivňují odtokové poměry a v minulosti s nimi nebyly žádné problémy spojené s povodňovou situací. Tyto vodní nádrže nemají zpracovaný manipulační řád ani havarijní plán. Všechny jsou ve vlastnictví a správcovství obce.