Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Miroslav Kubíček 724 179 779

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil (neveřejný)
Lukáš Bartoň

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
SDH Věrovany Avia A21F, plovoucí čerpadlo Zdeněk Vrána
SDH Nenakonice Avia 30DA8, ponorné čerpadlo, elektrocentrála František Buršík

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Věrovany

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ Věrovany Shromadiště a ubytování Věrovany 102 Miroslav Kubíček 60 --
MŠ Věrovany Ubytování a stravování Rakodavy 325 Miroslav Kubíček 60 120

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon Forma
Moravská vodárenská, a.s.  Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, Hodolany  840 668 668 cisterna

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
Pekárna Racek Rakodavy 280  581 297 200