Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Věrovany a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce: 
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111, 541 211 403, e-mail: info@pmo.cz

Závod Horní Morava, U Dětského domova 263/4, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 217, 585 711 214, e-mail: sekretariatZHM@pmo.cz
Ing. Zdeněk Děrda, tel.: 585 711 216, e-mail: sekretariatzhm@pmo.cz

Přímý výkon správy toku: 
ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

Tel.: 581 200 493, 581 277 512, e-mail: provozprerov@pmo.cz
Veronika Mazánová, DiS., tel.: 581 200 491, e-mail: provozolomouc@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Věrovany, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Morava 10100003 4-10-03-121
Morávka (rameno Moravy) 10100424 4-10-03-134
Odlehčovací rameno Morávky, Citov 10219507 4-10-03-121 

   

  • Vodní toky ve správě Rybářství Přerov, a. s.
Gen. Štefánika 1149/5, 750 02 Přerov I-Město
Tel.: 581 202 873
Email: rybar.as@quick.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Rybářství Přerov, a. s. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Věrovany, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Boleloucký potok - Mlýnský náhon 10200082 4-12-01-024/2
Steklá 10191311 4-12-01-024/2
  • Vodní toky bez určeného správce
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10186063 4-10-03-121