Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Věrovany

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Věrovany a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Celé katastrální území obce spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. Nejvýznamnějším vodním tokem je Morava a její odlehčovací koryta Boleloucký potok a Steklá.

Celým katastrem obce protéká vodní tok Morava  (IDVT: 10100003), do které v daném území zleva ústí vodní tok Průpich v ř. km 204,73. V tomto místě, na pravé straně vodního toku Morava, se také nachází mrtvé rameno tohoto toku. Při posledních povodních napáchala největší škody právě Morava, která se rozlila na přilehlé pozemky. Morava pramení na svazích Králického Sněžníku ve výšce 1380 m n.m., protéká v blízkosti zastavěného území Věrovan a zleva ústí do Dunaje u Děvína v 136 m n.m. Délka jejího toku činí 353,1 km. Vodní tok Morava je významným vodním tokem dle vyhlášky 178/2012.

Boleloucký potok (IDVT: 10200082), v mapách také nazývaný jako Mlýnský náhon, je kanál oddělující se od Moravy v ř. km 208,9 v  Dubu nad Moravou, která se nachází protiproudně nad zájmovou obcí. Protéká podél východního okraje zástavby v části Nenakonice a dále středem Věrovan. Průtok je regulovatelný a je upravován dle potřeb provozovatelů. Délka Bolelouckého potoka činí 11,5 km.

Z Bolelouckého potoka pod Dubem nad Moravou odbočuje jeho odlehčovací koryto v úseku ř. km 8,89 vodní tok Steklá (IDVT: 10191311). Protéká souběžně s Bolelouckým potokem podél východního okraje obce. Průtok vody je odvislý od průtoku v Bolelouckém potoku. Steklá ústí níže po toku do Bolelouckého potoka v úseku ř. km 5,90. Její délka činí 3,7 km.

V jižní části intravilánu obce pramení Bezejmenný vodní tok (IDVT: 10186063), který poté ústí mimo zastavěného území zprava do Moravy v úseku ř. km 202,63. Jeho délka činí 1,64 km.

 

Vodní toky na území obce Věrovany 


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Věrovany

Přehled vodních nádrží na území obce Věrovany naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Věrovany se nachází jezírko slepého ramene řeky Moravy s názvem Boňuchy.