POVODŇOVÝ PLÁN obce Věrovany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-35425_2019_5419; ze dne 07. 08. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí
Č. j.: SMOL/278376/2019OCHR/HPOO/Tom; ze dne 24. 10. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 10. 2019
offline verze 15. 10. 2019
digitalizovaná verze 15. 10. 2019
databáze POVIS 15. 10. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i