POVODŇOVÝ PLÁN obce Věrovany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-35425/2019/5419; ze dne 05. 09. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí
Č. j.: SMOL/278376/2019OCHR/HPOO/Tom; ze dne 24. 10. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 06. 2022
offline verze 17. 06. 2022
digitalizovaná verze 17. 06. 2022
databáze POVIS 17. 06. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i