Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Žeravice 40, 696 47 Žeravice 
Tel.: 518 626 022
E-mail: podatelna@obeczeravice.cz, obec@obeczeravice.cz, starosta@obeczeravice.cz
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
Tel.: 518 697 411
E-mail: urad@mukyjov.cz

Odbor životního prostředí a územního plánování
Vedoucí odboru: Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.

Tel.: 518 697 560, 778 462 074
E-mail: k.holusova@mukyjov.cz


Oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad
Vedoucí oddělení: Ing. Roman Kavka
Tel.: 518 697 558, 606 733 562
E-mail: r.kavka@mukyjov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno-střed
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru: Ing. Mojmír Pehal
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Referentka: Ing. Lenka Gernešová 
Tel.: 541 652 355
E-mail: gernesova.lenka@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra