Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Žeravice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravské náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
VHP Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
Vodní tok Žeravický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-086
ID toku: 10195897

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Pracoviště:
Pracoviště Brno, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Tomáš Moštěk
Tel.: 725 257 622
E-mail: tomas.mostek@lesycr.cz
Vodní tok Syrovinka
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-029
ID toku: 10100407
Správcovství Lesy ČR, s. p. ř. km 14,208 - 17,493