Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Žeravice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravské náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toků:
Provozní středisko Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
Vedoucí provozu: Ing. Lukáš Navrátil

Tel.: 518 322 371
E-mail: provozveseli@pmo.cz
Vodní tok IDVT ČHP
Žeravický potok 10195897 4-17-01-0860-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
OŘ jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín
Ředitel OŘ: Ing. Libor Strakoš
Tel.: 956 942 311
Email: or942@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Žeravice
Ing. Dalibor Jašek
Tel.: 956 942 360, 606 098 089
E-mail: dalibor.jasek@lesycr.cz

Vodní tok IDVT ČHP
Syrovinka 10100407 4-13-02-0290-0-00