Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení obytných budov zpětným vzdutím vody v kanalizaci nebo při vzestupu hladiny podzemní vody. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. V obci Bořenovice je při povodni ohrožováno zhruba 23 obytných budov a 65 obyvatel, z toho 9 patří do rizikové skupiny (70+, invalidé). Seznam ohrožených objektů byl stanoven podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let.

Tab. 2 Potenciálně ohrožené objekty a předpokládané počty evakuovaných osob ve správním území obce Bořenovice - budovy s číslem popisným »

Některé údaje o vlastnících ohrožených objektů jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Ohrožené » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

 

 Ohrožené objekty

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud  se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Bořenovice.

Všechny povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Obecním úřadu Bořenovice v kanceláři starosty obce.