Vzor vyhlášení SPA

Povodňová komise obce Bořenovice

Věc: Vyhlášení stavu pohotovosti (ohrožení) v rámci územní působnosti obce Bořenovice podle § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Podle hlášení Povodňové komise obce Bořenovice dne___.___.____ v ___:___ hod bylo na vodním toku __________ v profilu __________v ___:___ hod dosaženo hodnot výšky hladiny ____ cm, která odpovídá II. stupni povodňové aktivity - stav pohotovosti (III. stupni povodňové aktivity - stavu ohrožení).

Proto Povodňová komise obce Bořenovice vyhlašuje dnes, t. j. ___.___._____ v ___:___ hod. stav pohotovosti (stav ohrožení) ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb. v rámci územní působnosti obce Bořenovice.

Vyhlášení stavu pohotovosti (stavu ohrožení) bude telefonicky oznámeno povodňové komisi ORP Holešov.

 

V Bořenovicích dne ___.___._____ v ___:___ hod.

 

 

_____________________________________

Předseda povodňové komise obce Bořenovice