Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

  • Povodňová komise Bořenovice »

Bořenovice 36, 769 01 Holešov
Tel.:
573 396 585
E-mail: obec@borenovice.cz
  • Povodňová komise obce s rozšířenou působností Holešov

Masarykova 628, 769 17 Holešov
Tel.:
573 521 200
Fax: 573 521 210
E-mail: pavel.svoboda@holesov.cz
  • Povodňová komise Zlínského kraje

Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.:
577 043 100
Fax: 577 043 102
E-mail:
stanislav.misak@kr-zlinsky.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.