Hladinoměry - Bořenovice

Bořenovice (Bořenovský potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na Bořenovském potoce v místě propustku u nemovitosti č.p. 60. Profil monitoruje hlídková služba obce. Profil neumožňuje online přenos dat. Obec o situaci informuje příslušné ORP (Holešov).