Správci vodních toků

 

Vodní toky ve správě Povodí Moravy s. p.

Vodní tok  Bořenovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-128
ID toku: 10206874
Správce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11,  601 75 Brno
  Povodí Moravy, s. p., státní podnik, závod Uherské Hradiště, 
  Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku: Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín

 

Vodní tok  *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-128
ID toku: 10206488
Správce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11,  601 75 Brno
  Povodí Moravy, s. p., státní podnik, závod Uherské Hradiště, 
  Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku: Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín

 

Vodní tok  *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-128
ID toku: 10199414
Správce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11,  601 75 Brno
  Povodí Moravy, s. p., státní podnik, závod Uherské Hradiště, 
  Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku: Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-128
ID toku: 10189382
Správce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11,  601 75 Brno
  Povodí Moravy, s. p., státní podnik, závod Uherské Hradiště, 
  Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku: Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín