Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Blatnička 163, 696 71  Blatnice pod Sv. Ant.
Tel.: 518 331 522, 518 342 521
E-mail: podatelna@obecblatnicka.cz
tř. Masarykova 119, 69813 Veselí nad Moravou 
Tel: 518 670 111
Fax: 518 670 109
E-mail: mesto@veseli-nad-moravou.cz
Žerotínovo náměstí 449, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.