POVODŇOVÝ PLÁN obce Blatnička

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PMO58237/2014-219/Ro; ze dne 19. 12. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005606/2014; ze dne 04. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 11. 2014
offline verze 28. 11. 2014
digitalizovaná verze 28. 11. 2014
databáze POVIS 28. 11. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i