Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, státní podnik
Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
Provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Blatnička, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bozatinský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-014, 4-13-02-013
ID toku: 10205870

 

Vodní tok * (levostranný přítok Boršického potoka)
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-006
ID toku: 10195572

 

Vodní tok * (bezejmenný tok)
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-013
ID toku: 10187759

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01
Vodní tok Svodnice
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-013
ID toku: 10202996