Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Blatnička 163, 696 71  Blatnice pod Sv. Ant.
Tel.: 518 331 522, 518 342 521
E-mail: podatelna@obecblatnicka.cz
Třída Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou
Tel: 518 670 240
Fax: 518 670 244
E-mail: zpup@veseli-nad-moravou.cz
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Tel.: 541 652 685
E-mail: 

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra