Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení

Adresa (neveřejná)

Telefon
Lenka Tlustá (starostka) 603 741 378
Kateřina Kerclová (asistentka starostky a referentka) 603 405 644

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon
Petr Krčil (zastupitel, velitel JSDH) 733 712 505
Vlastimil Střítežský  
Radovan Nekvinda (zastupitel, velitel družstva) 607 871 172

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Telefon (neveřejný)
Kolový traktor New Holland, Kolový traktor Wisconsin W5033 Yukon Obec Borová
Přenosná motorová stříkačka TOHATSU, Kalové čerpadlo se spalovacím motorem HERON 1300, Kalové čerpadlo elektrické 2x, Dopravní automobil AVIA A30, Dopravní automobil DA Ford-přeprava osob Obec JPO  
Elektrocentrála 4 KW – 220 V SDH  

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Borová

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
MŠ Borová Nouzové ubytování a stravování Borová 106 Lenka Tlustá 603 741 378   50   50
ZŠ Borová Shromaždiště, nouzové ubytování a stravování Borová 111 Lenka Tlustá 603 741 378   70   70
sokolovna Shromaždiště a nouzové ubytování Borová 90 Lenka Tlustá 603 741 378   100   --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon Kontaktní osoba
Astur Qanto s. r. o. M. Horákové 363/5, 568 02 Svitavy 461 530 222 Jana Louvarová (Tel.:     603 304 882)

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
VHOS a.s. Moravská Třebová, pobočka Polička Hegerova659, 572 01 Polička 461 357 191