Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Borová

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Borová a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Borová je Černý potok, který protéká celým intravilánem obce.  Číslo hydrologického pořadí 4-15-01-0150-0-00. Teče jihovýchodním směrem a vlévá se do Bílého potoka. V intravilánu obce rovněž tok přijímá další menší přítoky. Černý potok pramení u Borové ve výšce 705 m n. m. a ústí zprava do Bílého potoka u Kamence u Poličky. Celková délka toku je 11,9 km, plocha povodí činí 30,1 km2 a průměrný roční průtok při ústí činí 0,26 m3/s.

 

Podélný sklon vodního toku Černý potok

 

Vodní toky na území obce Borová


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Borová

Přehled vodních nádrží na území obce Borová naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Borová se nachází 6 vodních nádrží. Většina z nich patří soukromým majitelům a slouží k rekreačním účelům. Na vodní režim mají zanedbatelný vliv. Ve vlastnictví obce je Lesní koupaliště Borová, které se nachází v lese v západní části nad obcí.