Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Borová a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:
Provoz Bystřice nad Pernštejnem, K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí provozu - Ing. Karel Straka
Tel.: 566 550 286
E-mail: provozbystrice@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Borová, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Haďáček 10196261  4-15-01-0150-0-00
bezejmenný tok 10187482  4-15-01-0150-0-00
bezejmenný tok 10188252  4-15-01-0150-0-00
bezejmenný tok 10191484  4-15-01-0150-0-00
bezejmenný tok 10189426  4-15-01-0150-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku: 
ST oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Ing. Pavel Hopjan
Tel.:
 956 952 111, 956 952 201, 724 523 973
Email: st952@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce Borová - Rajon 206:
Ing. Zdeněk Krejčí
Tel.: 724 523 717
Email: zdenek.krejci@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Borová, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Černý p. 10206222  4-15-01-0150-0-00
bezejmenný tok 10196226  4-15-01-0150-0-00
PP Černého potoku 10203149  4-15-01-0150-0-00
bezejmenný tok 10191886  4-15-01-0150-0-00
LP Černého potoka v km 10,0 10187118  4-15-01-0150-0-00

 

  • Vodní toky bez určení správcovství

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10198150  4-15-01-0150-0-00