POVODŇOVÝ PLÁN obce Borová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-36412/2019/5419; ze dne 24. 09. 2019
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/004449/2019; ze dne 24. 09. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Č. j.: MP/27590/2019/OÚPRaŽP/KlR; ze dne 08. 10. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 03. 2023
offline verze 14. 03. 2023
digitalizovaná verze 14. 03. 2023
databáze POVIS 14. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i