Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Borová 100, 569 82 Borová u Poličky
Tel.: 461 743 268
E-mail: obec@borova.cz
Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
Tel.: 461 723 888
E-mail: urad@policka.org

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Marta Mastná
Tel.: 461 723 850
E-mail: mastna@policka.org


Vodní a odpadové hospodářství - Ing. Radek Klein
Tel.: 461 723 853
E-mail: klein@policka.org
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Vedoucí odboru - Ing. Martin Vlasák
Tel.: 466 026 350
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Blanka Škařupová

Tel.: 466 026 425
E-mail: blanka.skarupova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra