Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bystřec a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Tichá Orlice protéká západním okrajem obce Bystřec. Její tok neovlivňuje intravilán obce, ani neohrožuje žádné objekty. Nejvýznamnějším tokem v intravilánu obce vzhledem k povodňovému nebezpečí je potok Bystřec. Tento vodní tok pramení v obci Čenkovice, která sousedí s obcí Bystřec. Pramení v nadmořské výšce okolo 750 metrů. Má celkovou délku 10,7 km a vlévá se pod obcí Bystřec ve Verměřovicích do Tiché Orlice v Nadmořské výšce 400 metrů. Dalším větším tokem v katastru obce je Tisecký potok, protékající také převážně mimo intravilán. 

Vodní toky na území obce Bystřec