Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Bystřec

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bystřec a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Tichá Orlice protéká západním okrajem obce Bystřec. Tok neovlivňuje intravilán obce, ani neohrožuje žádné objekty. Nejvýznamnějším tokem v intravilánu obce vzhledem k povodňovému nebezpečí je potok Bystřec. Tento vodní tok pramení v obci Čenkovice, která sousedí s obcí Bystřec. Pramení v nadmořské výšce okolo 750 metrů a má celkovou délku 10,7 km. Potok se vlévá pod obcí Bystřec ve Verměřovicích do Tiché Orlice v Nadmořské výšce 400 metrů. Dalším větším tokem v katastru obce je Tisecký potok, protékající také převážně mimo intravilán. 

Základní hydrologické charakteristiky toků relevantní pro území obce Bystřec

Místo profiluř. kmI. SPA (cm)II. SPA (cm)III. SPA (cm)
Hlásný profil kat. C Verměřovice (Tichá Orlice) 70.54 110 135 180

Vodní toky na území obce Bystřec

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Bystřec

Přehled vodních děl na území obce Bystřec naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Bystřec se nachází v intravilánu obce protipožární nádrž a několik dalších malých rybníčků, které neohrožují obec zvláštní povodni. Tyto vodní nádrže nemají zpracované manipulační řád ani havarijní plán.  »