Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Bystřec 182, 561 54 Bystřec
Tel.: 465 642 643, 724 148 116
E-mail: ou@bystrec.cz
Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Tel: 465 670 211, 465 670 301
Fax: 
465 670 309
E-mail: smena.zamberk@pak.izscr.cz, starosta@zamberk.eu
Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.