Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bystřec a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 465 420 426 (vedoucí Provozního střediska Vysoké Mýto)
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány vodní toky delší než 0,5 km (seřazeny sestupně). Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a některé další vodní toky na území obce Bystřec, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. 

Vodní tok Tichá Orlice
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-015
ID toku: 10100023

 

Vodní tok Orličský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-014
ID toku: 10101173

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-015
ID toku: 10170480

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-015
ID toku: 10170483

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce: 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Vedoucí: Ing. Tomáš Sajdl, Tel.: 956 953 201, E-mail: tomas.sajdl@lesycr.cz

Pověřený pracovník:
Karel Muška, Tel.: 956 953 242, 607 503 128 E-mail: karel.muska@lesycr.cz
 Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Bystřec, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bystřec
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-016, 1-02-02-018
ID toku: 10185394

 

Vodní tok Tisecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-017
ID toku: 10170501

 

Vodní tok PP na kótě 565,2 č. 1
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-016
ID toku: 10170491

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-017
ID toku: 10170507

 

Vodní tok PP Orličsk.pot.od vrchu Martinova hať č. 4
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-014
ID toku: 10170470

 

Vodní tok LP Bystřece na kótě 565,2 č. 4
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-016
ID toku: 10170495

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-017
ID toku: 10170503

 

Vodní tok LP Orličského potoka č. 18
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-014
ID toku: 10170472

 

  • Vodní toky ve správě vlastníků HOZ (delší než 0,5 km)
Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-016
ID toku: 10170497