Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bystřec 182, 561 54 Bystřec
Tel.: 465 642 643, 724 184 116
E-mail: ou@bystrec.cz
Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Tel: 465 670 211
E-mail: podatelna@zamberk.eu

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Pavel Schöps
Tel: 465 670 263
E-mail: p.schops@zamberk.eu
Krajský úřad
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: +420 466 026 111
Fax: +420 466 611 220
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství - Ing. Martin Vlasák
Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice
Tel: 466 026 350
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Jana Hroudová
Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice

Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra