Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bystřec 182, 561 54 Bystřec
Tel.: 724 148 116
E-mail: ou@bystrec.cz
Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Tel: 465 670 211, 465 670 300
E-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Pavel Schöps
Tel: 465 670 263
E-mail: p.schops@zamberk.eu
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111, E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Ing. Martin Vlasák, Tel.: 466 026 350

Vedoucí oddělení vodního hospodářství
Ing. Jana Hroudová, Tel.: 466 026 512

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra