Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Povodí Labe, státní podnik, Závod 2 - Pardubice, Cihlena 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
Povodí Labe, státní podnik, Provozní středisko Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vodní tok Dubanka
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-04-013
ID toku: 10185478

 

Vodní tok Mateřovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-04-015
ID toku: 10174256