POVODŇOVÝ PLÁN obce Čepí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Pardubice, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
Č. j.: ; ze dne 30. 10. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 10. 2015
offline verze 31. 10. 2015
digitalizovaná verze 31. 10. 2015
databáze POVIS 31. 10. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i