Hladinoměry - Čepí

Čepí, Dubanka

Na přístupovém mostku k č. p. 13, přes tok Dubanka v obci Čepí se nachází hlásný profil kat. C Čepí, Dubanka. Jednotlivé stupně povodňové aktivity jsou barevně vyznačeny na mostním pilíři