Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Jana Vyroubalová U Hřiště 272, 569 42 Chornice 461 327 807

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Milan Ševčík Biskupická 112, 569 42 Chornice 461 327 807

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
CAS 24 T 815 – cisterna,
FIAT DUCATO
Obec Chornice Jevíčská 41, 569 42 Chornice
Traktor Chornická zemědělská Z.O.S., a.s. Trnavská 267, 569 42 Chornice
Traktor ERGO Chornice, s.r.o. Trnavská 50, 569 42 Chornice 
Traktor Rodinná farma Továrek, s.r.o. Trnavská 152, 569 42 Chornice 

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Chornice

Místo Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet osob
Kulturní dům Jevíčská 250, 569 42 Chornice  Haikerová Eva 250

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP - TUTY Jevíčská 204, 569 42 Chornice  Vladimíra Krejcarová

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou (cisterna)

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VHOS a.s. Moravská Třebová Nádražní 1309/11, 57101, Moravská Třebová, Předměstí Jan Doležel