Srážkoměry - Chornice

Jevíčko

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ leží na území obce Jaroměřice u č.p. 339, východně od města Jevíčka.

Jevíčko - náměstí

Meteostanice se nachází na střeše Městského úřadu, Palackého náměstí 1. Provozovatelem je město Jevíčko.

Přední Arnoštov

Srážkoměr je umístěn za budovou místního kulturního domu. Provozovatelem je obec Městečko Trnávka.

Stará Roveň

Srážkoměr je umístěn za budovou staré školy. Provozovatelem je obec Městečko Trnávka.