Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Chornice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Chornice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Chornice spadají do povodí řeky Moravy. Správcem vodních toků je Povodí Moravy, s. p. Území obce odvodňuje potok Jevíčka. Samotná Jevíčka pramení nedaleko obce Malé Roudky a protéká přes město Velké Opatovice. V oblasti Zámostí se do Jevíčky vlévá Uhřický potok a západně od Jaroměřic v oblasti Tyršovy plovárny také Úsobrnský potok. Řeka Jevíčka dále obtéká město Jevíčko. Dále protéká západním směrem od obce Biskupice, kde v lokalitě Biskupského mlýna přibírá Biskupický potok. Před Chornicemi do ní přitéká tok Kelinky, který pramení v obci Zadní Arnoštov. Posléze mezi obcemi Chornice a Lázy se do Jevíčky vlévá Nectava. U Petrůvky řeka svoji pouť končí a vlévá se do řeky Třebůvky, která dále pokračuje údolím až do Kostic a Mohelnice, kde se vlévá do Moravy.

Vodní toky na území obce Chornice

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Jevíčka

Profil Chornice, Jevíčka (č. 312)
Hydrologické pořadí 4-10-02-097
Plocha povodí [km2] 179,73
Průměrná roční výška srážek [mm] 711
Průměrný roční průtok [m3/s] 0,722
N-leté průtoky [m3/s] Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
6,32 17,2 23,6 43,1 53,6