Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Jevíčská 41, 569 42 Chornice
Tel.: +420 461 327 807
E-mail: obec.chornice@jevicko.net

Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová
Tel.: +420 461 353 047
E-mail: pbaca@mtrebova.cz

Vodní hospodářství

Bc. Veronika Cápalová 
Tel.: +420 461 353 043, mobil: 605 204 622
E-mail: vcapalova@mtrebova.cz

Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice

Ing. Jana Hroudová
Tel.:
+420 466 026 512

E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra