Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Chornice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc 
Vedoucí provozu: Josef Holásek, tel.: 585 711 229, e-mail: provozolomouc@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Jevíčka
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-093, -095, -097
ID toku: 10100239

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-097
ID toku: 10194452

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Pracoviště:
Detašované pracoviště Šumperk, Bulharská 372/8, 787 01 Šumperk

Příslušný správce VT na území obce:
Ing. Michal Najman 
Tel.: 956 957 240, mobil: 725 257 822
E-mail: michal.najman@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Chornice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Nectava
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-098
ID toku: 10191415

 

Vodní tok PP Nectavy č. 5
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-098
ID toku: 10200239

 

Vodní tok Kelinky
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-096
ID toku: 10197791

 

Vodní tok PP Nectavy č. 1
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-098
ID toku: 10194428

 

Vodní tok bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-096
ID toku: 10197447

 

Vodní tok PP př. Nectavy č. 6
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-098
ID toku: 10192137

 

Vodní tok bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-096
ID toku: 10202699


 

  • Vodní toky, u nichž se správa neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).  

 

Vodní tok bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-097
ID toku: 10197538

 

Vodní tok bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-097
ID toku: 10199551

 

Vodní tok bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-097
ID toku: 10191023

 

Vodní tok bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-098
ID toku: 10199479

 

Vodní tok bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-093
ID toku: 10193390