Hladinoměry - Chornice

Chornice (Jevíčka)

Hlásný profil kat. B ve správě ČHMÚ. Hladinoměr se nachází na silničním mostě ve směru na Biskupice, na levém břehu vodního toku Jevíčka. Platnost SPA je od Jevíčka až po ústí do Třebůvky. 

Jevíčko (Žlíbecký potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes Žlíbecký potok (přítok vodního toku Jevíčka) - cca 300 m nad vodní nádrží Žlíbka. Profil monitoruje hlídková služba města. Dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Chornice, které se nachází na toku Jevíčka pod městem a ORP Moravská Třebová. Provozovatelem hladinoměru je město Jevíčko.