Charakteristika zájmového území

Obec Dolní Roveň patří do mikroregionu Holicko. Tyto obce jsou ve většině případů zemědělského charakteru, i když mnohde silně působí prvky průmyslu, lesního hospodářství či rozvoje cestovního ruchu. Všechny obce svazku mají dobře vybavené zázemí pro působení samosprávy a většinou se nacházejí na dobrých komunikačních spojích. Obce jsou a budou spojeny nejen zájmy hospodářskými, ale i vzájemnými kontakty a spoluprací v řešení samosprávných záležitostí, v informatice, v propagaci i dalších oblastech veřejného života.


Obec Dolní Roveň se nachází v Pardubickém kraji, na území okresu Pardubice. Obec spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností – Holice a od stejnojmenné obce je Dolní Roveň vzdálena zhruba 4,5 km. Od krajského města je Dolní Roveň vzdálená přibližně 15 km východním směrem. Délka obce činí zhruba 8 km a obec je rozdělena na 4 části: Komárov, Dolní Roveň, Horní Roveň a Litětiny. S okolními obcemi je Dolní Roveň propojena autobusovým a vlakovým spojením. První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1336 roku.


K 31. 12. 2012 bylo v obci evidováno 1999 obyvatel, jejich průměrný věk byl 40,3 let. Rozloha obce činí 2903 ha, z toho cca 90,5 % tvoří zemědělská půda, 1,1 % lesní půda, 1,9 % zastavěné plochy, 1,7 % vodní plochy a 4,9 % ostatní plochy. V obci se nachází zdravotní středisko s praktickým, dětským a zubním lékařem, dále lékárna, poštovní úřad, pohostinství, společenské sály, potravinářské a další obchody.


Z geomorfologického hlediska, se obec řadí do soustavy Českého masívu, přesněji do geomorfologického celku Východolabská tabule, nacházejícího se v západní části Východočeské tabule. Dále patří do podcelku Pardubická kotlina a okrsku Kunětická kotlina. Nadmořská výška zastavěné části obce je v průměru 228 – 242 m.

Z geologického hlediska Dolní Roveň spadá pod území české křídové oblasti. Křídové sedimenty, jsou zakryté zhruba 2 metry silnou vrstvou kvarterních sedimentů.


Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do teplé oblasti T2. Průměrná denní teplota za rok se pohybuje okolo 8,2°C. Průměrné roční srážky 600 mm/rok.


Obec leží v povodí Lodrantky. Tento vodní tok pramení v Jaroslavi ve výšce 276 m n. m., následně mezi obcemi Dašice a Lány u Dašic se vlévá zprava do řeky Loučné ústí zprava v 223 m n.m. Plocha povodí je rovná 45,8 km2, délka toku 15,2 km. Tento vodní tok protéká intravilánem obce mezi poměrně hustou zástavbou. 355 denní voda je zde 0,06 m3/s, stoletá voda 26 m3/s. Dále nad intravilánem obce protéká Zadní Lodrantka, povodí toku měří 31,49 km2 a 355 denní voda je 0,04 m3/s a stoletá voda 18 m3/s. Vodní tok pramení u Ostřetína ve výšce 249 m n. m. Délka tohoto toku je 13,1 km.

Katastrální území obce Dolní Roveň (4 části: Komárov, Dolní Roveň, Horní Roveň a Litětiny)