POVODŇOVÝ PLÁN obce Dolní Roveň

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/24884; ze dne 11. 09. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/003889/2014; ze dne 24. 09. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Holice, Odbor životního prostředí a stavební úřad
Č. j.: MUHO/18670/2014; ze dne 04. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 03. 2023
offline verze 20. 03. 2023
digitalizovaná verze 20. 03. 2023
databáze POVIS 20. 03. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i