Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vodní tok Lodrantka
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-075, 1-03-02-077, 1-03-02-079
ID toku: 10185448

 

Vodní tok Zadní Lodrantka
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-083/1, 1-03-02-084, 1-03-02-083/3, 1-03-02-085
ID toku: 10185449

 

Vodní tok Struha
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-076, 1-03-02-077
ID toku: 10104515

 

Vodní tok Milenka
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-083/2, 1-03-02-083/3, 1-03-02-085
ID toku: 10172892

 

Vodní tok Zadní Svodnice
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-078, 1-03-02-077, 1-03-02-079
ID toku: 10172852

 

Vodní tok * (levostranný přítok Lodrantky)
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-077
ID toku: 10172841

 

Vodní tok * (pravostranný přítok Lodrantky)
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-077
ID toku: 10172833

 

  • Správce vodních toků HOZ a ostatní
Vodní tok Točivý p.
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-077
ID toku: 10172845

 

Vodní tok * (pravostranný přítok Milenky)
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-083/2
ID toku: 10172897

 

Vodní tok * (pravostranný přítok Lodrantky)
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-079, 1-03-02-085
ID toku: 10172861

 

Vodní tok * (pravostranný přítok Lodrantky)
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-077
ID toku: 10172851

 

Vodní tok * (levostranný přítok Zadní Svodnice)
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-078
ID toku: 10172853

 

Vodní tok * (levostranný přítok Lodrantky)
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-077
ID toku: 10172836

 

Vodní tok * (pravostranný přítok Lodrantky)
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-077
ID toku: 10172842

 

Vodní tok * (pravostranný přítok Lodrantky)
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-02-079
ID toku: 10172857

 

  • Další vodní toky ve správě vlastníků HOZ:

               ID: 10172861
               ID: 10172861
               ID: 10172817
               ID: 10172835