Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Holice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Dolní Roveň.

Osoby na území obce Dolní Roveň budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Na území obce dochází nejčastěji k zaplavení a následnému zneprůjezdnění komunikace číslo 322, II třídy, která je situovaná v bezprostřední blízkosti toku Lodrantka. Silnice se táhne od Dašic, přes území obce Dolní Roveň až k Vysoké u Holic. Objízdná trasa je velmi těžko stanovitelná, jelikož z předchozích povodní víme, že došlo k zaplavení rovněž silnic, které by mohly být využité jako objízdné trasy pro obec Dolní Roveň, patří mezi ně např. komunikace z obce Dolní Roveň ve směru na Ostřetín (III/32270), Uhersko (III/32271) či Horní Roveň (III/32269) ad. Z toho důvodu bude objízdná trasa stanovena operativně, dle aktuální potřeby a sjízdnosti silnic. »

 

Dopravní omezení na území obce Dolní Roveň

Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha
říční km
Dolní Roveň Na území obce dochází nejčastěji k zaplavení a následnému zneprůjezdnění komunikace číslo 322, II třídy, která je situovaná v bezprostřední blízkosti toku Lodrantka. Lodrantka 3,188
Dolní Roveň Na území obce dochází nejčastěji k zaplavení a následnému zneprůjezdnění komunikace číslo 322, II třídy, která je situovaná v bezprostřední blízkosti toku Lodrantka. Lodrantka 8,511
Dolní Roveň Na území obce dochází nejčastěji k zaplavení a následnému zneprůjezdnění komunikace číslo 322, II třídy, která je situovaná v bezprostřední blízkosti toku Lodrantka. Lodrantka 9,619

 


Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.