Hladinoměry - Dolní Roveň

Dolní Roveň (Lodrantka)

Ultrazvuková sonda Dolní Roveň (Lodrantka) pro měření stavu hladin je umístěná pod mostní konstrukcí, k. ú. Horní Roveň, pozemek parc. č. 1610/1, vlastnictví: Obec Dolní Roveň. Dochází zde velmi často k rozlití vody z koryta a následnému zaplavení území. Jedná se o nejkritičtější místo po délce toku Lodrantky. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Dolní Roveň. O povodňové situaci bude obec Dolní Roveň informovat obec Lány u Dašic, ležící níže na vodním toku.