Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Radoslav Dvořáček 724 186 374

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon
Jiří Pořízek 737 051 676
Josef Pekárek 608 749 773

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa   Telefon
Avia Daewoo,
Ford transit,
kalové čerpadlo,
motorová pila
Obec Habrovany,
zastoupená SDH Habrovany
Jan Meitner
(velitel SDH)

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Habrovany

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Sál v obecním domě shromáždění,
ubytování
Habrovany 345,
683 01 Rousínov
Radoslav Dvořáček 100 -
Jídelna MŠ Habrovany stravování Habrovany 189,
683 01 Rousínov
Barbora Šimáčková - 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
Potraviny Habrovany (Brněnka) Habrovany 49,
683 01 Rousínov
777 185 599


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Vyškov, a.s. Brněnská 410/13,
682 01 Vyškov
Miroslav Formánek 602 720 189