Srážkoměry - Habrovany

Bukovinka

Srážkoměrná stanice se nachází v obci Bukovinka nedaleko č. p. 242. Spadá do povodí III. řádu - Svratka od Svitavy po Jihlavu. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Dinopark

Srážkoměrná stanice je umístěna na zahradě hvězdárny (č. p. 721). Jedná se o vyhřívaný srážkoměr - určený k celoročnímu měření tekutých i tuhých srážek. Provozovatelem srážkoměru je město Vyškov.

Habrovany

Srážkoměrná stanice se nachází za severním okrajem intravilánu Habrovan, v k. ú. Olšany, na území zemního vodojemu. Provozovatelem srážkoměru je obec Habrovany.

Ježkovice

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše Obecního úřadu v Ježkovicích (č. p. 31). Srážkoměr je nevyhřívaný se záchytnou plochou 200 cm2. Provozovatelem srážkoměru je obec Drnovice.

Podolí

Srážkoměrná stanice je umístěna na oploceném hlídaném pozemku za domem s pečovatelskou službou ve střední části obce (č. p. 122). Provozovatelem srážkoměru je obec Podolí.

Velešovice

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu vodojemu VaK Vyškov, v oblasti pod vrchem Stará hora. Provozovatelem srážkoměru je obec Velešovice.